Saopćenje za javnost June 30, 2018 – Posted in: NOVOSTI

Saopćenje za javnost povodom TV priloga i medijskih natpisa vezano za otkaz ugovora o radu za radnika KJP ZOI ’84 OCS Sarajevo – Rašid Selimović

Poštovani,

U cilju objektivnijeg informisanja i upoznavanja o dešavanjima vezanim za okupljanje radnika ispred Uprave KJP ZOI ’84 OCS Sarajevo, želimo da ovim saopćenjem upoznamo javnost o aktivnostima koje su prethodile otkazu Ugovora o radu za radnika Rašida Selimovića, kao i organizovanju ”podrške” od strane bivših uposlenika.
Radnik ovog preduzeća u izjavi koju je dao za Dnevni avaz (novinski članak objavljen 25.12.2017. godine) je neovlašteno komentarisao poslovanje Preduzeća, konkretno usvajanje finansijskog izvještaja od strane Skupštine KS, spominjanje članova Vlade KS, kao i pozivanje na proteste mimo utvrđene procedure predviđene zakonskim propisima, što izlazi izvan ovlaštenja sindikalnog povjerenika. Vezano za navedenu izjavu u Dnevnom avazu, oglasio se i Sindikat radnika trgovine i uslužnih djelatnosti, svojim odpisom broj 214/17 od 27.12.2017.godine, upozoravajući sindikalnog povjerenika da se suzdrži od davanja bilo kakvih izjava, jer su iste u konačnici štetne, kako za kompaniju tako i za samu Sindikalnu podružnicu “. U skladu sa članom 101. Zakona o radu i člana 47. Pravilnika o radu radniku Selimović Rašidu je dostavljen poziv na Izjašnjenje o elementima odgovornosti koje mu se stavljaju na teret.
Imenovani je dana 08.01.2018. godine dostavio Izjašnjenje broj 66/18 u kojem je osporio u cjelosti navode koje mu se stavljaju na teret, te se izjasnio da nije kriv. Dalje, ističe da niti jednom riječju nije spomenuo proteste, a kamoli pozivao na iste, što nije tačno.

U svom Izjašnjenju imenovani se nije osvrnuo na ostale navode koji mu se stavljaju na teret, a koji se odnose konkretno na usvajanje finansijskog izvještaja od strane Skupštine KS, te spominjanje članova Vlade KS u negativnom kontekstu što izlazi izvan ovlaštenja sindikalnog povjerenika.

Dodatnu otežavajuću okolnost za imenovanog predstavlja i njegovo novo neovlašteno obraćanje u medijima dana 20.06.2018. godine (Članak je objavljen na web stranici Dnevnog avaza: https://avaz.ba/kantoni/sarajevo/390400/na-bjelasnici-danima-ne-rade-cetverosjed-i-sestosjed-grom-sprzio-zicare i u novinama Dnevni avaz na 13. stranici od 19.06.2018.godine) u kome je optužio Upravu Preduzeća i radnike iznoseći niz neistinitih i neprovjerenih informacija o zastoju rada šesterosjedne i četverosjedne žičare. Prethodno kao i posljednje obraćanje imenovanog je bilo izvan ovlaštenja sindikalnog povjerenika i bez saglasnosti Uprave preduzeća.

Imenovani je također bio upoznat sa Odlukom od 05.10.2015. godine prema kome je svim radnicima izričito zabranjeno davanje bilo kakvih izjava iz djelokruga poslovnih aktivnosti Preduzeća pisanim i elektronskim medijima uz upozorenje da postupanje drugačije od navedenog povlači odgovarajuće sankcije.

Poslodavac je razmatrajući navedeno Izjašnjenje imenovanog cijeneći sve činjenice i okolnosti zaključio da nisu osnovani razlozi koje je isti naveo, obzirom da je lično, neovlašteno u više navrata iznio podatke o poslovanju kao i niz neistinitih podataka, čime je naštetio ugledu Preduzeća. Posebnu otežavajuću okolnost za imenovanog predstavlja njegovo kontinuirano obraćanje medijima od mjeseca maja 2017. godine koji, zloupotrebljavajući svoj status sindikalnog povjerenika, neovlašteno i bez prethodne dobijene saglasnosti od Uprave Preduzeća iznosi niz neistinitih navoda vezano za poslovanje Preduzeća. Također ovaj radnik je konstantno plasirao informacije o neispravnosti šestosjeda i njegovoj nesigurnosti, te odvračanja turista od vožnje istim, čime je nanije ogromno štetu Preduzeću u vidu izmakle dobiti i narušavanja ugleda.

U skladu s gore navedenim, konstatovano je da je radnik Selimović Rašid počinio tešku povredu radne obaveze definisane u članu 40. stav (1) tačka 6. Pravilnika o radu “zloupotreba položaja i prekoračenja datih ovlaštenja”, tačka 19. “svaka radnja ili propuštanje radnje koja ometa ili onemogućava pravilno funkcionisanje Preduzeća ili šteti ugledu Preduzeća” i tačke 26. “iznošenje bilo kakvih informacija u medijima vezano za i oko poslovanja Preduzeća, bez prethodno dobijene saglasnosti od Uprave Preduzeća”.
Napominjemo, da sindikat koji kao predstavlja g-din Rašid Selimović, nije reprezentativan jer nije podnesen zahtijev za reprezentativnost na osnovu člana 179. Zakonu o radu (Sl. novine FBIH 26/16) , gdje je definisano da ”sindikati, odnosno udruge poslodavaca koji djeluju sukladno postojećim propisima, dužni su zahtjev za utvrđivanje reprezentativnosti iz čl. 129. i 130. podnijeti u roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga zakona”.
Nadalje, ističemo da u svojim nastupima pomenuti gospodin niti u jednom trenutku nije navodio činjenice zbog kojih je prekinut Ugovor o radu, niti je potkrijepio relevantnim dokazima izjave koje je iznosio u prethodnim istupima o milijunskim štetama, kao i odgovornosti radnika za nastalu štetu uslijed udara groma, nego se bavio politikanstvom u cilju diskreditovanja određenih političkih organizacija, što potvrđuje da je ovo još jedna politička igra koja se pokušava odigrati preko KJP ZOI ’84 i njihovih radnika.
Tvrdnja da ministar privrede KS g-din prof.dr. Muharem Šabić, vrši pritisak na ovo Preduzeće i Upravu je tačna, ali u smislu da se projekti koji su povjereni ovom preduzeću, a finansirani od budžetskih sredstava moraju pravovremeno rješavati, da bi se sa novom sezonom moglo stratovati punim kapacitetom, i da ne bi došlo u pitanje organizacija EYOF 2019. Ali djelovanjem ovog radnika i još nekolicinom njegovih kolega, kao i političkih nalogodavaca to je otežano.
Okupljanje radnika ispred Uprave KJP ZOI ’84 , je organizovao bivši radnik ovog preduzeća Sedik Selimović, za što posjedujemo dokaze. Protiv ovog bivšeg radnika podnesene su krivične prijave pred nadležnim tužilaštvom upravo zbog štete koju je prouzrokovao ovom preduzeću kao tadašnji radnik. Isto tako navedeni gospodin konstantno lijepi smrtovnice po gradu i to na različitim lokacijama, kao i plakate kojima izražava govor mržnje sa likom bivšeg direktora KJP „ZOI 84“ Sarajevo, za što također posjedujemo dokaze.
Opredjeljenost ove Uprave je da vrati preduzeću narušeni ugled, poboljša standard radnika, vrati goste na naše prelijepe planine Bjelašnicu i Igman, vratimo sportska, kulturna i druga dešavanja u največu i najljepšu dvoranu u Kantonu Sarajevo – Zetra, promovišemo kako Grad Sarajevo, tako i našu Bosnu i Hercegovinu.
Rado pružamo ruku svim dobronamjernim ljudima da zajedno učestvujemo u ispunjenju našeg cilja.

S poštovanjem!
Uprava KJP ZOI ’84 OCS Sarajevo