INFORMACIJA ZA MEDIJE, 05.04.2018.GOD.

Temperatura na Babinom dolu je 8°C, na Igmanu  5°C. Danas su na Babinom dolu u funkciji liftovi BX i šestosjed, po potrebi i kotlovi. Na Malom i Velikom polju na Igmanu trenutno nisu u funkciji liftovi. Na raspolaganju su ugostiteljski objekti na Malom polju. Očekujmo Vas na našim Olimpijskim ljepoticama.

INFORMACIJA ZA JAVNOST, 04.04.2018.GOD.

Temperatura na Babinom dolu je 0°C, na Igmanu također 0°C. Danas su na Babinom dolu u funkciji liftovi BX, K1. Šestosjed nije u funkciji zbog jakog vjetra. Ekipa je na terenu,ako uslovi budu dozvoljavali u toku dana pustiće se u rad i šestosjed. Na Malom i Velikom polju na Igmanu…

INFORMACIJA ZA JAVNOST 3.4.2018.

Temperatura na Babinom dolu je 8°C, na Igmanu također 8°C. Danas su na Babinom dolu u funkciji liftovi BX, K1, te šesterosjed. Na Malom i Velikom polju na Igmanu trenutno nisu u funkciji liftovi. Na raspolaganju su ugostiteljski objekti na Malom polju. Očekujmo Vas na našim Olimpijskim ljepoticama.

INFORMACIJA ZA JAVNOST 2.4.2018.

Temperatura na Babinom dolu je 4°C, dok je na Igmanu 3°C. Danas su na Babinom dolu u funkciji liftovi BX, K1, te šesterosjed. Na Malom i Velikom polju na Igmanu trenutno nisu u funkciji liftovi. Na raspolaganju ugostiteljski objekti na Malom polju. Očekujmo Vas na našim Olimpijskim ljepoticama.