INFORMACIJE O RADU

⚠️⚠️Na osnovu naredbe Kriznog štaba FBiH, a zbog novonastale situacije sa Korona virusom, sve aktivnosti, manifestacije, i skupljanja u Olimpijskoj dvorani Zetra su otkazane.❌❌

S obzirom da se obustavljaju održavanja kulturnih i sportskih događaja, kao i treninga na području Kantona, od ponedjeljka 16.3.2020. u trajanju od sedam dana Olimpijska dvorana Zetra neće raditi. Prvi radni dan je 23.3.2020. godine.

Ski centar Bjelašnica, te uprava KJP ‘ZOI'84’ OCS nastavlja sa radom, do novih smjernica za rad, koje će Krizni štab FBiH objavljivati svaki dan u 12h.

INFORMACIJA O RADU

⚠️⚠️Na osnovu naredbe Kriznog štaba FBiH, a zbog novonastale situacije sa Korona virusom, sve aktivnosti, manifestacije, i skupljanja u Olimpijskoj dvorani Zetra su otkazane.

S obzirom da se obustavljaju održavanja kulturnih i sportskih događaja, kao i treninga na području Kantona, od ponedjeljka 16.3.2020. u trajanju od sedam dana Olimpijska dvorana Zetra neće raditi. Prvi radni dan je 23.3.2020. godine.

Ski centar Bjelašnica, te uprava KJP ‘ZOI'84’ OCS nastavlja sa radom, do novih smjernica za rad, koje će Krizni štab FBiH objavljivati svaki dan u 12h.

PONIŠTAVA SE JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA UPRAVE KJP “ZOI 84” OCS d.o.o. SARAJEVO

Na osnovu Zaključka Skupštine Kantona Sarajevo broj 01-04-3436-3/20 od 25.02.2020.godine i Odluke Nadzornog odbora broj 512-4/20 od 06.03.2020.godine, Nadzorni odbor KJP “ZOI 84” OCS d.o.o. Sarajevo objavljuje

 

PONIŠTAVA SE JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA UPRAVE KJP “ZOI 84” OCS d.o.o. SARAJEVO

 

-Izvršni direktor za glavne procese

-Izvršni direktor za poslovne funkcije

koji je objavljen u “Službenim novinama Federacije BiH” broj 10/20 od 07.02.2020.godine