POSLOVNIK O RADU KOMISIJE ZA PROVOĐENJE JAVNOG OGLASA ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME U KJP”ZOI'84” OCS d.o.o. SARAJEVO
admin
30 Augusta, 2021
POSLOVNIK O RADU KOMISIJE ZA PROVOĐENJE JAVNOG OGLASA ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME U KJP”ZOI'84” OCS d.o.o. SARAJEVO
27 Maja, 2024

Poslovnik o radu

posljednje novosti

javne nabavke

PROPISI I AKTI

regulativa

    konkursi