KJP ZOI'84 Olimpijski Centar Sarajevo d.o.o.


Alipašina b.b., 71 000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina


kabinet@zoi84.ba
marketing@zoi84.ba


+387 33 212 035
+387 33 276 210

DOGAĐAJI

NOVOSTI

                  Direktor                      Nevres Alispahić mr.sci