JAVNI OGLAS ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS

by | sep 25, 2020 | Uncategorized @bs | 0 comments

Na osnovu Odluke Vlade Kantona Sarajevo o davanju saglasnosti broj 02-04-36730-31/20 od 24.09.2020. godine, člana 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijema, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s ovlaštenjima na teritoriji  kantona, grada ili općine u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači kanton, grad ili općina te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuje sa više od 50% ukupnog kapitala („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 9/19 i 21/19) i člana 42. Statuta KJP „ZOI'84“ OCS d.o.o. Sarajevo, po ukazanoj potrebi v.d. Direktor raspisuje,

JAVNI OGLAS

za prijem radnika u radni odnos na pozicije:

1. Sekretar preduzeća, VSS, pravni – 1 (jedan) izvršilac
2. Rukovodilac Odjeljenja za ekonomsko-finansijske poslove, VSS, ekonomski – 1 (jedan) izvršilac
3. Rukovodilac Službe unutrašnje zaštite, VSS/VŠS, svi profili – 1 (jedan) izvršilac

Više detalja možete preuzeti na linku: JAVNI OGLAS 2020.

posljednje novosti

javne nabavke

PROPISI I AKTI

regulativa

    konkursi