J A V N I K O N K U R S ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA KJP “ZOI 84“ OLIMPIJSKI CENTAR SARAJEVO d.o.o. SARAJEVO

by | sep 25, 2020 | Uncategorized @bs | 0 comments

Na osnovu člana 12. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji BiH (Službene novine F BiH br.8/05,81/08 i 22/09,109/12), člana 33. stav 1.tačka 12, člana 43. Statuta KJP “ZOI 84“ Olimpijski centar Sarajevo d.o.o.Sarajevo i Odluke Nadzornog odbora broj 2337- 2 -1/20 od 22.09.2020.godine, Nadzorni odbor raspisuje

 Javni konkurs za izbor i imenovanje Direktora KJP “ZOI 84“ Olimpijski centar Sarajevo d.o.o.Sarajevo.

Više detalja na linku: Javni Konkurs za Direktora

posljednje novosti

javne nabavke

PROPISI I AKTI

regulativa

konkursi