JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme do godinu dana

by | sep 29, 2020 | Uncategorized @bs | 0 comments

Na osnovu Saglasnosti Ministarstva privrede za angažovanje po ugovoru o radu na određeno vrijeme broj 07-04-30-35063-1/20 od 15.09.2020. godine, člana 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijema, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s ovlaštenjima na teritoriji  kantona, grada ili općine u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači kanton, grad ili općina te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuje sa više od 50% ukupnog kapitala („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 9/19 i 21/19) i člana 42. Statuta KJP „ZOI'84“ OCS d.o.o. Sarajevo, po ukazanoj potrebi v.d. Direktor raspisuje,

JAVNI OGLAS
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme do godinu dana.

Više detalja na linku JAVNI OGLAS-Koordinator 2020.

posljednje novosti

javne nabavke

PROPISI I AKTI

regulativa

    konkursi