JAVNI POZIV za pristupanje potpisivanju ugovora o poslovnoj saradnji u oblasti podučavanja skijanju i specijalizovanim zimskim sportskim aktivnostima za zimsku turističku sezonu 2019/2020 i 2021/2022 na ski centru Bjelašnica – Igman

by | nov 28, 2019 | Uncategorized @bs | 0 comments

Datum: 28.11.2019. godine

Na osnovu Zakona o javnim preduzećima (Službene novine Federacije BiH» , broj 8/05, 09.02.2005.),člana 60., 62. i 63., Zakona o javnim skijalištima Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 54/12), člana 40. i 42., Statuta KJP „ZOI'84“ OCS d.o.o.,Uprava KJP „ZOI'84“ OCS raspisuje:

 

JAVNI POZIV

za pristupanje potpisivanju ugovora  o poslovnoj saradnji u oblasti

podučavanja skijanju i specijalizovanim zimskim sportskim aktivnostima za zimsku turističku sezonu 2019/2020 i 2021/2022 na ski centru Bjelašnica – Igman

 

Pravo podnošenja prijave po ovom oglasu imaju sva privredna društva ili preduzetnici u Bosni i Hercegovini, pod uslovom:

 1. da su registrovani za obavljanje djelatnosti podučavanja skijanja i specijalizovanih zimskih aktivnosti, što dokazuju rješenjem o registraciji i uvjerenjem o registraciji (dostaviti ovjerene kopije oba dokumenta);
 2. da nemaju dospjele a neizmirene obaveze prema KJP „ZOI'84“ OCS (dostaviti pisanu potvrdu KJP „ZOI'84“ OCS ovjerenu kopiju ili original);
 3. da nemaju neizmirenih poreskih obaveza (dostaviti uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama ne starije od tri mjeseca – ovjerena kopija ili original);
 4. da po potpisu ugovora za zimsku sezonu 2019/2020 i 2020/2021, dostavi odmah ovjeren spisak licenciranih instruktora skijanja ili spisak osoba sa diplomom FASTO – Fakultet sporta i tjelesnog odgoja sa dokazima (ovjerena licenca ili diploma FASTO za svakog instuktora). Uz Ugovor o angažovanju potrebno je dostaviti i ovjerenu licencu za svakog instruktora skijanja (odnosno odgovarajuće sportsko zvanje za sezonu 2019/2020) i izjavu instruktora skijanja da je upoznat sa Postupkom o pružanju usluga podučavanja skijanju u KJP „ZOI'84“;
 5. da dostave izjavu da će preduzeti sve neophodne mjere i bezbjednosti u cilju zaštite polaznika (dostaviti ovjerenu izjavu ski škole);
 6. da ima zaključen ugovor o osiguranju učenika skijanja od posljedica nesretnog slučaja (dostaviti original ili ovjerenu kopiju ugovora o osiguranju);
 7. da dostave program podučavanja skijanju i specijalizovanim zimskim sportovima, koji će sprovoditi u Ski centru Bjelašnica i Igman (dostaviti ovjerenu kopiju ili original programa);
 8. da dostave izjavu da će svi angažovani ski instruktori, tokom obuke polaznika, nositi kacige (dostaviti ovjerenu izjavu ski škole);
 9. da dostave izjavu da će učenicima do 15 godina starosti obezbijediti zaštitne kacige i fluorescentne prsluke (markere) na kojima će biti naveden naziv ski škole (dostaviti ovjerenu izjavu ski škole);
 10. da obezbijede važeće sezonske ski karte, koje je za potrebe podučavanja kupila Škola skijanja ili instuktori,
 11. da će svi angažovani licencirani instruktori, tokom obuke, na vidnom mjestu da nose legitimaciju ski instruktora izdatu od strane KJP „ZOI'84“ OCS (dostaviti ovjerenu izjavu ski škole).
 12. da prilikom promovisanja na društvenim mrežama i drugim sredstvima informisanja promoviše i ski centar Bjelašnica – Igman,

Izjave ski škola i traženi dokumenti moraju biti ovjereni od strane nadležnog organa.

Naknada po zimskoj sezoni za sve zainteresovane koji se jave na javni poziv iznosi 500,00 KM (pet stotina i 00/100 KM) bez uračunatog PDV-a. Ski škola je dužna uplatiti KJP „ZOI'84“ OCS navedeni iznos prije početka podučavanja skijanja i bavljenja specijalizovanim sportskim aktivnostima. Ski škola je dužna da prije početka rada obezbijedi sezonski ski pas za ski učitelje registrovane u školi.

Svi zainteresovani pismene prijave na Javni poziv sa traženim prilozima, podnose u zatvorenoj i zapečačenoj koverti sa naznakom „Prijava za javni poziv za pristupanje potpisivanju ugovora o poslovnoj saradnji za ski škole“- NE  OTVARAJ,  sa naznakom ponuđača-zakupca i adresom.

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom (svakim radnim danom od ponedjeljka do petka), na adresu: KJP „ZOI'84“ OCS, Alipašina bb –  ulaz E (Olimpijska dvorana Zetra) na protokol.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 13.12.2019. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Kontakt ispred KJP „ZOI'84“ OCS je služba za marketing, tel: +387 33 276 210.

posljednje novosti

javne nabavke

PROPISI I AKTI

regulativa

konkursi