VAŽNO : Obaveze skijaša na žičari

by | dec 11, 2020 | Uncategorized @bs | 0 comments

U skladu sa članom 54.  Zakona o javnim skijalištima Kantona Sarajevo, a  dalje u cilju osiguranja bezbjednosti, skijaš je dužan da se prilikom vožnje žičarom i ski liftom pridržava i slijedećih pravila: a) ne smije da djeluje u toku vožnje žičarom na bilo koji način koji može da utiče na siguran rad i funkcionisanje instalacija žičare; b) ne smije da mijenja, premješta, kvari uređaje i materijal bilo koje vrste koji služi žičari ili ski liftu; c) ne smije da se penje na pogonske stanice i linijske stubove ili da zauzima mjesto koje nije namijenjeno korisnicima žičare ili ski lifta ili da ometa pristup tim mjestima; d) ne smije bez opravdanih razloga da aktivira sigurnosne uređaje koji su mu pristupačni ili da namjerno aktivira sigurnosnu rampu; e) ne smije da namjerno otpusti vučnu napravu prije mjesta određenog za to ili prije izlazne stanice; f) ne smije da krivuda duž trase vučenja ski lifta, da izlazi iz trase vučenja, da ostaje na trasi vučenja u slučaju pada, da namjerno otpusti i baci vučnu napravu na linijski stub, da sjeda na vučnu napravu ili da zaljulja vučnu napravu na izlaznoj stanici; g) ne smije da se njiše u sedištu žičare, da se vozi bez spuštenog sigurnosnog rama, da ne upotrebljava naslon za noge, da iskaže iz sedišta duž trase žičare i da ljulja sedište na izlaznoj stanici; h) ne smije da trake štapova drži na zglobovima ruku; i) ne smije da se zadržava na izlaznoj stanici; j) ne smije da se zaustavlja na usponu, na vučnoj stazi ski lifta ili bilo kojoj površini; k) ne smije u toku prijevoza žičarom ili ski liftom da baca ili odstranjuje bilo kakve predmete, osim po nalogu službenog lica skijaškog centra; 1) ne smije da se ukrca na žičaru koja ima oznaku da je zatvorena; m) ne smije da se ponaša suprotno znakovima i uputstvima postavljenim u skladu sa ovim Zakonom ili bilo kojoj usmenoj instrukciji (uputstvo ili obavještenje) od strane službenih lica skijaškog centra koje se odnosi n abezbjedno korišenje žičare; n) ne smije da se ukrca ili iskrca sa žičare na mjestima koja nisu za to određena i koja nisu pod kontrolom skijaškog centra (izvan stanica), osim u slučaju prekida vožnje i kada je radnja ukrcavanja i iskrcavanja bezbjedna; o) ne smije da se iskrca sa žičare koja je stala u toku vožnje bez nadzora službenih lica skijaškog centra; p) ne smije da koristi žičaru za prijevoz ako nema dovoljno fizičkih sposobnosti ili znanja i vještine za bezbjedno korištenje instalacija žičare, odnosno usluge prijevoza; r) da se pridržava pravila o ukrcavanju, vožnji i silasku utvrđenih pravilima o redu na skijalištu.

 

posljednje novosti

javne nabavke

PROPISI I AKTI

regulativa

    konkursi