POSLOVNIK O RADU KOMISIJE ZA PROVOĐENJE JAVNOG OGLASA ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME DO GODINU DANA U KJP ,,ZOI ’84“ OCS d.o.o. SARAJEVO

Na osnovu Odluke o imenovanju članova komisije za provođenje javnog oglasa, broj: 2458/20 od
29.09.2020. godine, a u skladu sa članom 8. stav (7) Uredbe o postupku prijema u radni odnos u
zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim osobama s javnim
ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima
čiji su osnivači kanton, grad ili općina, te u gospodarskim društvima u kojima kantoni, grad ili
općina sudjeluju sa vise od 50% ukupnog kapitala (,,Službene novine Kantona Sarajevo“ broj
9/19), Komisija donosi,

POSLOVNIK O RADU KOMISIJE ZA PROVOĐENJE JAVNOG OGLASA ZA PRIJEM RADNIKA U
RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME DO GODINU DANA U KJP ,,ZOI ’84“ OCS d.o.o.
SARAJEVO

Više detalja na linku: poslovnik 2020.-Koordinator

JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme do godinu dana

Na osnovu Saglasnosti Ministarstva privrede za angažovanje po ugovoru o radu na određeno vrijeme broj 07-04-30-35063-1/20 od 15.09.2020. godine, člana 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijema, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s ovlaštenjima na teritoriji  kantona, grada ili općine u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači kanton, grad ili općina te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuje sa više od 50% ukupnog kapitala („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 9/19 i 21/19) i člana 42. Statuta KJP „ZOI'84“ OCS d.o.o. Sarajevo, po ukazanoj potrebi v.d. Direktor raspisuje,

JAVNI OGLAS
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme do godinu dana.

Više detalja na linku JAVNI OGLAS-Koordinator 2020.

Poslovnik o radu komisije za provođenje javnog oglasa za prijem radnika

Na osnovu Odluke o imenovanju članova komisije za provođenje javnog oglasa, broj: 2410/20 od
25.09.2020. godine, a u skladu sa članom 8. stav (7) Uredbe o postupku prijema u radni odnos u
zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim osobama s javnim
ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima
čiji su osnivači kanton, grad ili općina, te u gospodarskim društvima u kojima kantoni, grad ili
općina sudjeluju sa vise od 50% ukupnog kapitala (,,Službene novine Kantona Sarajevo“ broj
9/19), Komisija donosi, poslovnik o radu komisije za provođenje javnog oglasa za prijem radnika.

Više detalja na linku poslovnik 2020.

Obavještenje!

Obavještavamo sve korisnike usluga Ski centra Bjelašnica i Igman da u subotu 26.9.2020. godine usluge vertikalnog transporta neće biti u funkciji zbog vremenskih neprilika.
Hvala na razumijevanju!

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS

Na osnovu Odluke Vlade Kantona Sarajevo o davanju saglasnosti broj 02-04-36730-31/20 od 24.09.2020. godine, člana 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijema, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s ovlaštenjima na teritoriji  kantona, grada ili općine u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači kanton, grad ili općina te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuje sa više od 50% ukupnog kapitala („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 9/19 i 21/19) i člana 42. Statuta KJP „ZOI'84“ OCS d.o.o. Sarajevo, po ukazanoj potrebi v.d. Direktor raspisuje,

JAVNI OGLAS

za prijem radnika u radni odnos na pozicije:

1. Sekretar preduzeća, VSS, pravni – 1 (jedan) izvršilac
2. Rukovodilac Odjeljenja za ekonomsko-finansijske poslove, VSS, ekonomski – 1 (jedan) izvršilac
3. Rukovodilac Službe unutrašnje zaštite, VSS/VŠS, svi profili – 1 (jedan) izvršilac

Više detalja možete preuzeti na linku: JAVNI OGLAS 2020.