Ski škole – sezona 2020/2021

by | dec 22, 2020 | Uncategorized @bs | 0 comments

Poštovani,

U skladu sa Zakonom o javnim skijalištima objavljenog u Službenim novinama Kantona Sarajevo od datuma 31.12.2012. KJP “ZOI'84” OCS d.o.o. je i ove godine na osnovu javnog poziva odabralo partnere kojima će biti dozvoljeno obavljanje obučavanja skijanja i drugih specijalizovanih sportova u Ski centru  Bjelašnica i Igman.

Kako bi zaštitili sve polaznike škola skijanja, roditelje i osobe koje žele učiti skijanje molimo da izbjegavaju sve druge škole i instruktore koji se predstavljaju kao legitimne jer isti nisu ispunili osnovne uslove.

U nastavku možete vidjete ski škole sa spiskovima instruktora koje su pozvane potpisivanju ugovora za obučavanje skijanja i specijaliziranih zimskih sportova u  Ski centru Bjelašnica i Igman u zimskoj sezoni 2020/2021;

Rb Naziv Ime i prezime instruktora Licennca – L, diploma – D Koordinator (K) Trener (T) Pomoćni radnik (P)
1 SRUGK “Zvjezdice” 1.Adnan Džumhur

2.Krivić Amir

 

L

D

K

T

2 PPOŠ “Isa-beg Ishaković”

 

1.Đozić Enes

2.Vilajet Tarik

3.Salkić Namik

4.Ljubović Tarik

L

D

D
D

K

T

T

T

3 UUŠS HORIZONT

– Snješko

1.Hadžihalilović Adnan

2.Musić Neir

3. Melika Đonko

4.Adnan Lojo

5.Bajrić Dino

6.Arapović Kemal

7.Sinanović Lejla

8.Omerović Ervin

9.Memić Anes

10.Edhem Bajrić

11.Amsar Hadžimujić

12.Gvozden Haris

13.Amar Muhić

14.Amela Prnjavorac

15. Amin Avdović

16. Elmir Šehović

17. Almin Avdović

18. Dino Višnjić

L

L
L

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

K

K

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T
T

T

T

T

T

T

T

4 KK Sarajevo – ZOI84

 

1.Sanin Bunar

2.Adela Ajanović

3. Arnela Odžaković Bunar

4.Merim Dudo

5. Damir Beširević

6.Kenan Buza

7.Nedžad Muminović

8.Nijaz Rustemović

9.Ajdin Čengić

10.Amar Čengić

11. Telalović Emir

D

D

D

D

D

D

D

D

L

L

L

K

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

5 UUŠS Champions 1.Enis Vahida

2.Šućro Bavčić

3.Emina Selimović

4.Elvira Subašić

5.Ozren Blagovčanin

6.Melika Hasanović

7.Zlatan Muzurović

8.Ahmetović Almedin

9.Hadžić Emin

10.Rerig Ivana

11.Bektaš Ajdin

12.Kazazović Merjem

13.Škamo Sanin

14.Hodžić Adnan

15.Kapetanović Adis

16.Čoko Nedžad

17.Ražanica Edin

18.Huzbašić Almedina

19.Stanković Armin

L

L

L

L

L

L

L

D

D
D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

K

T

T
T
T

T
T

T

T

T
T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

6 UZSIR Challenge 1.Azra Tabaković

2.Mirza Ibrahimović

3.Mirza Zahirović

4.Maida Ibrahimović

5.Radoš Đukić

6.Tarik Bešić

7.Enis Bajrović

8.Jasmina Pavlović

L

L

D

D

D

/

/

D

K

K

T
T
T
P
P

T

7 Oš Mehmed Hadžić 1.Omeragić Vahida

2.Badema Ćatović

3.Saračević Senad

D

D

D

K

T
T

8 SU Kinezis 1. Amir Huseinović

2.Zlatan Omeragić

3.Adis Tabaković

4. Kenan Kalač

L

D

D

D

K

T

T

T

9 USK Pravi put – Realway

 

1.Alen Vučkić

2.Adnan Osmanković

3.Kemal Ljubović

4.Nedžla Baručija

5.Adnan Subašić

6.Ohran Džamkić

7.Eldin Zeljković

8.Enes Hadžihalilović

9.Mirela Valjevčić

10.Lejla Aljević

D

D

/

D

D

D

D

D

D

T

T

P

T

K

K

T

T

P

P

10 SK Slalom 1.Dudža Dino

2.Selmir Fejzić

3.Mustafa Hrvačić

4.Zinaida Fejzić

5.Muriz Hadžikadunić

6.Ajla Hadžikadunić

7.Estele Hadžikadunić

8.Haris Omeragić

9.Nedim Salčin

10.Mirza Duraković

11.Minela Dervišagić

12.Semir Mešić

13. Admin Hadžikadunić

14. Amna Mahmutović

15. Adnan Vefić

L

L

L

D

L

L

L

D
D

D

D

D

D

D

D

T

K

T
T
T
T
T
T
T
T
T
K
T
T
T

11  

UZSIR ELAN

 

1.Emil Kalić

2.Besim Hamidović

3.Irfan Hamidović

4.Demir Šahman

5.Kerim Brković

6.Kenan Stroil

D

L

D

D

D

D

T

K

T

T

T

T

12  

USRK KRIS KROS

 

1.Senad Šehović

2.Samir Sejfić

3.Anesa Hadžić

4.Ernest Adrović

5.Sućeska Elvir

6.Pašalić Muhamed

7.Curo Mufid

8.Šatara Elmir

D

D

D

D

L

L

D

D

K

T
T
T
T
T
T

T

13  

UUŠS Unisport

 

1.Šarić Muhamed

2.Džigal (Muharemović)Armina

3.Mujan Edin

4.Telarević Lejla

5.Bilal Amila

6.Fejzić Amila

7.Polovina Aner

8.Mehmedić Almira

9.Ablaković Senada

10.Crnoja Goran

11. Šarić Haris

12. Šarić Vedad

L

D

D

D

D

D

D

D

D

/

/

/

K

T

T

T

T

T

T

T

T

P

P

P

14  

 

UAPPOPLJ “MEET BOSNIA”

 

1.Mirza Čampara

2.Amel Kapo

3.Adnan Hadžović

4.Admir Malićbegović

5.Ilda Bučan

6.Tarik Kurtanović

7.Azra Rebronja

8.Armin Durmišević

9.Evelin Avdić

10.Aldin Avdić

11.Alma Hasanagić Avdić

12.Melvin Karavdić

13.Medina Karavdić

14.Armin Ljuca

15.Alijagić Alma

16.Dedović Lejla

17.Đonko Melika

18.Muamer Pribinja

19.Esad Bičo

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

L

D

D

D

T

K

T

T
T
T
T

K

T

T
T
T
T
T
T
T
T

T

T

15  

UGZSRIE FUN

 

 

1.Senad Merkez

2.Amir Sokolović

3.Elzana Hadžić

4.Edin Rizvanbegović

L

L

L

D

K

T

K

P

16 Head Akademija 1.Amar Jažić

2.Željko Mrakić

3.Dino Džehović

4.Adnan Ćimić

5.Nedim Musić

6.Matić Pavle

7.Martinović Đeneta

8. Aida Curić

L

L

L

L

/

/

D

D

K

K

T
T

P

P

T

T

17 Ski škola Ekvilibrijum – Balans 1.Berina Turković

2.Adnan Malkić

3.Dino Ismailović

4.Aid Čabaravdić

5. Saira Čabaravdić

 

L

D

D

D

D

K

T

T

T

T

18 UEIS TIM 1.Amer Hodžić

2.Velmir Zurzulović

3.Anes Škamo

L

D

/

K

T

P

19 JU CSRS 1.Adis Mušanović

2.Mirza Pašić

3.Azra Mulaomerović

4.Hadan Duranović

5.Samir Karić

D

D

D

D

D

T

T

T

T

T

 

 

 

posljednje novosti

javne nabavke

PROPISI I AKTI

regulativa

konkursi